November 23th Session – Agenda and presentations

AGENDA

10.00‐10.05 hPresentació de la jornada. David Pagès (DINT)
10.05‐10.15 hInauguració oficial de la jornada. Sergio Delgado (DINT)
10.15‐10.35 hPresentació del projecte. Eduard Plana (CTFC)
10.35‐10.50 hDetecció de necessitats per a la gestió d’emergències. Núria Gasulla (DINT)
10.50‐11.00 hDescans
11.00‐11.20 hImpactes previstos del canvi climàtic a la gestió d’emergències. Marta Giambelli (CIMA) ‐ anglès
11.20‐11.35 hEines de suport a la presa de decisions. Guillem Canaleta (FPC)
11.35‐12.15 hEines de suport i guies:
>>Aproximació participativa per a la planificació de protecció civil en inundacions. Chiara Franciosi (CIMA) – anglès
>> Avaluació i planificació integrada del risc d’incendis a escala de paisatge i interfase urbano‐forestal. Marta Serra (CTFC)
>> Eines per millorar el grau de sensibilització del risc d’incendis. Guillem Canaleta (FPC)
>> Gestió de la massa forestal en la interfase urbano‐ forestal. Catarina Sequeira (ISA) ‐ anglès
12.15‐12.30 hPreguntes
12.30‐12.40 hCloenda

PRESENTATIONS

European Union Civil Protection and Humanitarian Aid
Forest Science and Technology Centre of Catalonia
Pau Costa Foundation
General Directorate of Civil Protection, Government of Catalonia
Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg
CIMA Research Foundation
Austrian Research Centre for Forest, Natural Hazards and Landscape
Institute of Cartography and Geology of Catalonia
Instituto Superior de Agronomia

Project Coordination Office

CTFC - Forest Policy and Risk Governance
Office: (+34) 973 481 752
Extension: 312
e-mail: recipe@ctfc.es