Protocol per a la gestió del risc d’allaus i incendis en àrees de muntanya

Amb el canvi climàtic estan apareixent noves situacions de multi-risc. Una d’elles és l’extensió del risc d’incendi en àrees de muntanya. Això pot generar un efecte cascada on els incendis poden destruir la cobertura forestal i la seva funció protectora es pot veure amenaçada. Pot ser aquesta una nova problemàtica per a les àrees de muntanya a Europa?  El coneixement sobre incendis i gestió del risc és existent o disponible en aquestes àrees? És possible fusionar en un protocol comú l’avaluació i planificació de la situació multi-risc d’incendi i allaus?

Amb aquesta eina es desenvoluparà un exercici pràctic analitzant els factors físics del risc d’allaus i incendis, agafant avantatge de la llarga experiència en matèria d’allaus als Pirineus i els Alps, i en matèria d’incendis en l’àrea Mediterrània. L’anàlisi de dades servirà per testar la seva integració en una avaluació espacial conjunta del risc en termes de disponibilitat  i robustesa de dades, metodologies i replicabilitat, tenint en compte els impactes del canvi climàtic. Els factors que influencien l’exposició i la vulnerabilitat seran discutits amb l’objectiu de generar recomanacions operatives per dissenyar accions de mitigació del risc en les fases de prevenció, preparació, resposta i recuperació, per a una anàlisi conjunta de la Gestió del Risc de Desastres (Disaster Risk Reduction, DRM, en el terme en anglès), per millorar la protecció dels ciutadans, les infraestructures i els serveis ambientals.

European Union Civil Protection and Humanitarian Aid
Forest Science and Technology Centre of Catalonia
Pau Costa Foundation
General Directorate of Civil Protection, Government of Catalonia
Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg
CIMA Research Foundation
Austrian Research Centre for Forest, Natural Hazards and Landscape
Institute of Cartography and Geology of Catalonia
Instituto Superior de Agronomia

Project Coordination Office

CTFC - Forest Policy and Risk Governance
Office: (+34) 973 481 752
Extension: 312
e-mail: recipe@ctfc.es