Eina visual de gestió de situacions d’emergència en cas d’alt risc d’allaus

Una de les tasques fonamentals que la Unitat de Predicció d’Allaus de l’ICGC (UPA) té assignada durant la temporada hivernal és la realització de la predicció de perill d’allaus. Diàriament la UPA realitza el butlletí de perill d’allaus en base a l’escala europea de perill d’allaus (EEPA) que té cinc graus, de l’1 feble fins al 5 molt fort. En cas de situacions d’elevada perillositat, grau de perill fort 4 i molt fort 5, la UPA elabora avisos de perill d’allaus (APA) adreçats únicament a Protecció Civil tal i com es contempla en el pla de Protecció Civil ALLAUCAT (Pla Especial d’Emergències per Allaus a Catalunya).

L’objectiu principal en el marc del projecte és doble: 1) millorar les prediccions en el cas de situacions crítiques i que impliquin risc i generació d’APA i 2) dotar d’una eina que ajudi a la presa de decisions:

 1. La valoració i anàlisi de situacions de grans allaus, que han ocorregut en el passat i la previsió de nous escenaris permetrà afinar l’elaboració d’avisos i d’escenaris de risc. Per aquest motiu la participació en el projecte servirà per actualitzar els escenaris de grans allaus al Pirineu de Catalunya en el marc del Canvi Climàtic, tot i fent un èmfasi especial a les zones vulnerables amb l’objectiu d’incrementar la seguretat i la previsió de situacions crítiques i l’emissió d’APA.

D’altra banda, per poder fer la predicció d’allaus, es disposa d’una eina que permet fer la valoració de l’estabilitat del mantell nival a partir d’un flux de treball estructurat i sistemàtic tot seguint una sèrie de passos. La Plataforma per a la Informació del Perill d’allaus (PIPA) és una eina que permet fer aquesta valoració diària seguint un model conceptual per a la valoració del perill. Consta de diferents nivells que es defineixen tal i com segueix a sota i dels quals els darrers nivells (10 i 11) serien l’eina.

 • Primer nivell: entrada a l’aplicació amb usuari i password per cada predictor, selecció de la zona nivoclimàtica a valorar, data de realització i de validesa de la predicció que es faci.
 • Segon nivell: definició de l’àmbit de predicció i l’escala a la que es prediu.
 • Tercer nivell: entrada del resum de dades diàries nivometeorològiques.
 • Quart nivell: definició i categorització de les capes del mantell nival que tenen el rol principal en l’estabilitat del mantell.
 • Cinquè nivell: definició de la situació d’allaus associada a les capes definides en l’estadi previ.
 • Sisè nivell: definició de la probabilitat de desencadenament d’allaus a partir de la localització (cotes, orientacions i distribució del perill) i la sensibilitat per a cadascun dels problemes definits en l’estadi previ.
 • Setè nivell: diagrama de perill on es representa la probabilitat de desencadenament en relació amb la mida d’allau prevista.
 • Vuitè nivell: nivell intern per a cada predictor on anotar comentaris addicionals de seguiment de la situació d’allaus.
 • Novè nivell: avaluació del grau de perill a 24 h. vista i la seva tendència a 48 i 72 h. Inclou el nivell de  confiança de la predicció en base al nombre de dades, nivell d’experiència, nivell de fiabilitat de la meteorologia prevista, entre d’altres.
 • Desè nivell: quadre resum de la situació amb la visualització dels trets més rellevants dels nivells previs. Aquest resum serveix d’eina de comunicació per els diferents agents: protecció civil, observadors i predictors previ a l’emissió d’APA o BPA.
 • Onzè nivell: definició de la situació crítica que inclouria un quadre resum amb el pattern de grans allaus més similar i l’activitat d’allaus prevista amb un mapa

Els nivells de PIPA d’1 a 9 estan ja definits i formen part de l’operativa de la UPA. En el marc del RECIPE es treballa en la definició del nivell 10 i 11 i millores en el nivell 3 i 9. Durant el transcurs del projecte, s’aniran definint les tasques de millora i la definició del nivells nous a desenvolupar.

Mapes d’activitat d’allaus prevista i activitat més probable (marcats amb una estrella) per un patró sinòptic determinat.

European Union Civil Protection and Humanitarian Aid
Forest Science and Technology Centre of Catalonia
Pau Costa Foundation
General Directorate of Civil Protection, Government of Catalonia
Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg
CIMA Research Foundation
Austrian Research Centre for Forest, Natural Hazards and Landscape
Institute of Cartography and Geology of Catalonia
Instituto Superior de Agronomia

Project Coordination Office

CTFC - Forest Policy and Risk Governance
Office: (+34) 973 481 752
Extension: 312
e-mail: recipe@ctfc.es